डार्ट मेशिन कारखाना - चीन डार्ट मेशिन निर्माता, आपूर्तिकर्ता